Helesto on suurimaid digitaalsete tõlketeenuste pakkuja. 2018 aastast tegutseme internetipõhise tõlkeagentuurina.

  • Arvestuslikuks tõlkeleheküljeks on 1800 tähemärki koos tühikutega.
  • Hinnapakkumise aluseks on kliendi saadetud fail.
  • Tavapäraseks tõlkimise kiiruseks loetakse 5 lehekülge päevas.
  • Olenevalt ridade tihedusest ja šrifti suurusest võib ühele A4 lehele mahtuda mitu arvestuslikku lehekülge.
  • Hinda võivad tõsta teksti keerulisuse aste, teksti spetsiifika, kasutusotstarve, tähtajad, töö kiirus jms.
  • Suudame tõlkida rohkem kui 150 keelekombinatsioonis.
  • Teostame kirjalikku tõlget, tekstide sisulist toimetamist ja keelekorrektuuri.
  • Tõlgime võõrkeelest eesti keelde ja vastupidi, samuti ühest võõrkeelest teise võõrkeelde.

Arvestuslikuks tõlkeleheküljeks on 1800 tähemärki koos tühikutega. See vastab trükimasina leheküljele, kus tekst paikneb 30 reas (igaühes 60 tähekohta), trükitud 1,5 reavahega. Elektroonilises formaadis saab teksti mahu hõlpsasti leida arvutiga (Microsoft Wordis: Tools > Word Count > Characters with spaces, või Review > Proofing >Word Count > Characters (with spaces)). Saadud tähemärgid jagada 1800ga.