Iga tekst on eriline. Seepärast ei ole meil ühtset hinnakirja mis sobib kõigile töödele. Tõlketööde hind sõltub paljudest asjadest. Hinnapakkumuse saamiseks saatke meile e-kiri aadressile helesto@helesto.ee

Igapäevaselt saame tõlkepäringuid, kus klient soovib teada, kui palju maksab paari lehe tõlkimine inglise keelde. Ilma teksti nägemata ning valdkonda teadmata on sellise info järgi raske hinnapakkumist koostada. Dokumendi mahu arvutamisel on arvestuslikuks tõlkeleheküljeks (1 lk) meie tõlkebüroos 1800 tähemärki koos tühikutega. Teksti suurus, kirjastiil ja paigutus varieeruvad ning sellest tulenevalt on erinev leheküljele mahtuv teksti hulk. Tähemärkide arv jääb alati samaks, hoolimata kirjasuurusest, -tüübist või illustratsioonidest lehel. Arvestuslik tõlkelehekülg vastab trükimasina leheküljele, kus tekst paikneb 30 reas (igaühes 60 tähekohta), trükitud 1,5-kordse reavahega. Elektroonilises formaadis saab teksti mahu hõlpsasti leida arvutiga (Microsoft Wordis: Tools > Word Count > Characters with spaces, või Review > Proofing >Word Count > Characters (with spaces)). Saadud tähemärkide arv tuleb jagada 1800ga.

Varuge tõlke saamiseks piisavalt aega ja esitage tellimus aegsasti. Arvestada tuleb, et ühe tõlkija keskmine päevanorm on ~5 lehekülge. Kiirtööde puhul lisandub juurdehindlus. Hea kvaliteedi saamiseks kiirtöid ei soovita. Proovige tõlke tellimisel vältida kiirtööd. Hea tõlge nõuab aega! Isegi kui tõlgitav tekst koosneb ainult ühest reast või väikesest lõigust, peavad sellega tegelema mitu inimest (projektijuht,  tõlkija, arve väljastamiseks raamatupidaja jne). Seepärast küsitakse tõlke eest alati vähemalt poole tõlkelehekülje tasu ka siis, kui teksti maht on sellest väiksem.

Parima kvaliteedi saamiseks tõlked toimetatakse. Toimetatud tõlge on alati täpsem, ladusam ja läbimõeldum kui toimetamata tõlge. Varuge aega toimetamiseks. Toimetaja töötempo on tõlkija omast kiirem.

Tõlkepäringu koostamisel andke meile teada, mida on plaanis tekstiga teha? Tõlge, keeleline toimetamine, korrektuur, küljendus, kujundus. Millisel kujul tagastada sihttekst? Failina – mis failivorming? Nt Word, Excel, PowerPoint, PDF jne.

Kellele on sihttekst mõeldud? Ettevõttesiseseks kasutamiseks, huvigruppidele, klientidele, koostööpartneritele, trükis avaldamiseks jne.

Tõlke hind sõltub terminoloogiast ja teksti valdkonnast. Spetsiifilise sõnavaraga meditsiini- ja tehnikatõlked on kallimad kui lihtsamate tarbetekstide tõlked. Tõlke hind suureneb kui see peab valmima kiirtööna, samuti kui tuleb tõlget teha nädalavahetusel või riigipühal. Mis valdkonda või teemat tekst käsitleb? Kas on saada abimaterjale (varasemaid tõlkeid, reklaammaterjale, veebilehti), kes vastab küsimustele terminite kohta, kes vastab küsimustele sisu kohta kui tõlkija leiab tõlgitavas tekstis sisulise vasturääkivuse või vea? Hea tõlge valmib koos tellijaga!

Tõlkija ei vastuta tõlkes esinevate vigade eest, kui vastavad vead on põhjustatud vigadest või ebamäärasusest lähtekeele tekstis. Kui tõlge teostatakse kiirtööna, ei pruugi tõlkijal piiratud aja tõttu alati olla võimalik tagada kvaliteedi igakülgset kontrollimist.

Tõlke hind sõltub sellest, millisest keelest ja millisesse keelde soovite tõlkida.

Tõlke maksumust mõjutab keelekombinatsioon – nn haruldasemad keelesuunad (nt soome-hiina) on kallimad kui näiteks vene või inglise keelde või keelest tõlkimine.

Meie tõlkebüroo omab väga laia tõlkijate andmebaasi ning oleme valmis tõlkima väga erinevates keeltesse. Suudame tõlkida rohkem kui 200 keelekombinatsioonis.

Hinnapakkumuse tegemisel võtavad meie kogenud projektijuhid kõike ülaltoodut arvesse. Mida rohkem eelinfot meie tõlkekorraldajad saavad, seda kiiremini saame teha täpse pakkumuse ning tõlkimisega alustada, hoides kokku ka tellija aega, mil ta saab keskenduda oma põhitööle ning jättes meid tõlkima.

Väikesemahulistele tõlketöödele kehtib minimaalne maht 0,5 tõlkelehekülge.